Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve ( 2006. június 14. ) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg)