Írásbeli kérdés E-006427/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) a Bizottság számára. Az adatmegőrzési irányelv végrehajtása