Írásbeli kérdés E-1205/10 előterjesztette: Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A Macedóniára, Szerbiára és Montenegróra vonatkozó vízumkötelezettség feloldásának következményei