C-181/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. július 12-i ítélete — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — Egyenlő bánásmód — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés — A bizonyítékok elferdítése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Az indokolás hiánya)