2012/29/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. január 13. ) az EN 60065:2002/A12:2011 „Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek – Biztonsági követelmények” című szabványnak és az EN 60950-1:2006/A12:2011 „Informatika – Biztonság – 1. rész: Általános követelmények” című szabványnak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági előírásának való megfeleléséről, valamint e szabványok hivatkozásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről (az értesítés a C(2012) 55. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg