A Bizottság határozata ( 2008. november 3. ) az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6349. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/855/EK)