Zadeva C-365/05 P: Sklep Sodišča z dne 5. oktobra 2006 — Dorte Schmidt-Brown proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Uradniki — Dolžnost pomoči — Zavrnitev zahteve za finančno pomoč v okviru postopka zaradi obrekovanja, ki se je začel pred sodišči Združenega kraljestva)