Vec C-365/05 P: Uznesenie Súdneho dvora z  5. októbra 2006 – Dorte Schmidt-Brown/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Povinnosť pomoci — Odmietnutie žiadosti o finančnú pomoc v rámci konania pre ohováranie začatého na súdoch Spojeného kráľovstva)