Zaak C-365/05 P: Beschikking van het Hof van 5 oktober 2006 — Dorte Schmidt-Brown/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Ambtenaren — Bijstandsplicht — Afwijzing van verzoek om financiële bijstand in kader van voor rechterlijke instanties van Verenigd Koninkrijk ingeleide procedure wegens laster)