Kohtuasi C-365/05 P: Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2006.  aasta määrus — Dorte Schmidt-Brown versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Abistamise kohustus — Ühendkuningriigi kohtutesse laimamisjuhtumi menetlusse esitatud rahalise abi nõude rahuldamata jätmine)