Cauza C-381/12 P: Recurs introdus la 9 august 2012 de I Marchi Italiani Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 28 iunie 2012 în cauza T-133/09, I Marchi Italiani și Basile/OAPI — Osra