Věc C-381/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. srpna 2012 I Marchi Italiani Srl proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 28. června 2012 ve věci T-133/09, I Marchi Italiani a Basile v. OHIM — Osra