Kommissionens direktiv 89/321/EØF af 27. april 1989 om anden ændring af bilagene til Rådets direktiv 77/96/EØF om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande