Írásbeli kérdés P-7370/10 Alain Cadec (PPE) a Bizottság számára. A pénzügyi szankciók közösségi harmonizációja a közös halászati politika keretében