Írásbeli kérdés E-4898/10 Nick Griffin (NI) a Bizottság számára. Monnet-professzorok