Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP