Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ