Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP