Az EGT Vegyes Bizottság 109/2012 határozata ( 2012. június 15. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom), XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) és 37. jegyzőkönyvének módosításáról