Írásbeli kérdés E-008912/11 Cristiana Muscardini (PPE) a Bizottság számára. Vidékfejlesztési program és szőlő-, illetve bortermesztés