Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Komisijas atzinums par Īslandes pieteikumu par dalību Eiropas Savienībā {SEC(2010) 153}