a Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bizottság véleménye Izland európai uniós tagság iránti kérelméről {SEC(2010) 153}