Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union {SEK(2010) 153}