C-349/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 9-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Auditeur du travail kontra Yangwei SPRL (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — A 97/81/EK irányelv — A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit korlátozó közigazgatási akadályok — A munkaszerződések és a munkaidő-beosztások kötelező hozzáférhetővé tétele és megőrzése)