Pisno vprašanje E-5792/09 vlaga Nikolaos Huntis (GUE/NGL) za Komisijo. Sojenje sindikalistom v Turčiji