Írásbeli kérdés E-010104/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A tudomány terjesztéséhez nyújtott támogatások