Írásbeli kérdés E-7606/10 Georgios Papanikolaou (PPE) a Bizottság számára. Problémák az iskoláskor előtti állami oktatásban