C-428/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. október 14-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Union syndicale Solidaires Isère kontra Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Franciaország) (Szociálpolitika — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Az 1., 3. és 17. cikk — Hatály — Pedagógusi munkaszerződés keretében foglalkoztatott személyek alkalmi és idényjellegű tevékenysége — A szünidő- és szabadidőközpontokban így foglalkoztatott személyek munkaideje időtartamának évi 80 munkanapra való korlátozása — Az így foglalkoztatott személyek tekintetében minimális napi pihenőidőről nem rendelkező nemzeti jogszabály — A 17. cikk alóli eltérések — Feltételek — Egyenértékű kompenzáló pihenőidőnek, illetve kivételes esetekben a munkavállaló megfelelő védelmének a biztosítása)