Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 204, 28 juli 1993