Predmet T-645/19: Rješenje Općeg suda od 9. rujna 2020. – IMG protiv Komisije („Tužba za poništenje – Razvojna suradnja – Izvršenje proračuna Unije u okviru neizravnog upravljanja – Provedba presude Suda – Komisijin dopis kojim se zahtijeva podnošenje određenih dokumenata – Akt protiv kojeg nije dopušten pravni lijek – Pripremni akt – Nedopuštenost – Tužba za naknadu štete – Uska veza sa zahtjevima za poništenje – Litispendencija – Nedopuštenost – Povreda formalnih zahtjeva – Članak 76. točka (d) Poslovnika – Očita nedopuštenost”)