Sag T-645/19: Rettens kendelse af 9. september 2020 — IMG mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – udviklingssamarbejde – gennemførelse af Unionens budget ved indirekte gennemførelse – opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen – skrivelse fra Kommissionen med anmodning om fremlæggelse af visse dokumenter – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – forberedende akt – afvisning – erstatningssøgsmål – nær sammenhæng med annullationspåstanden – litispendens – afvisning – tilsidesættelse af formkrav – artikel 76, litra d), i procesreglementet – åbenbart afvisningsgrundlag)