Věc T-645/19: Usnesení Tribunálu ze dne 9. září 2020 – IMG v. Komise („Žaloba na neplatnost – Rozvojová spolupráce – Plnění rozpočtu Unie v rámci nepřímého řízení – Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora – Dopis Komise vyzývající k předložení některých dokumentů – Akt, který nelze napadnout žalobou – Přípravný akt – Nepřípustnost – Žaloba na náhradu škody – Úzká souvislost s návrhovými žádáními znějícími na neplatnost – Překážka věci zahájené – Nepřípustnost – Nedodržení formálních náležitostí – Článek 76 písm. d) jednacího řádu – Zjevná nepřípustnost“)