Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/37 tas-7 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tat-tneħħija tal-Mongolja mit-tabella fil-punt I tal-Anness (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)