A Bizottság (EU) 2021/37 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 7.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Mongóliának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatból való törlése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)