Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/37 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1675 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, i dtaca leis an Mongóil a scriosadh ón tábla i bpointe I den Iarscríbhinn (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)