Komission delegoitu asetus (EU) 2021/37, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta poistamalla Mongolia liitteessä olevan I kohdan taulukosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)