Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/37, 7. detsember 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (EMPs kohaldatav tekst)