Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 959/2012 zo 17. októbra 2012 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. decembra 2012 do 28. februára 2013