Írásbeli kérdés E-009416/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Jogi tanácsadáshoz való hozzáféréshez való jog