Az Európai Parlament és a Tanács 2012/6/EU irányelve ( 2012. március 14. ) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg