C-664/11. sz. ügy: A Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) által 2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. kontra NCG Banco, S.A.