Zadeva C-493/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 26. julija 2018 – UB/VA, Tiger SCI, WZ, kot stečajni upravitelj osebe UB, Banque patrimoine et immobilier SA