A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 89/2004. (V. 15.) FVM rendelete a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról