Írásbeli kérdés E-2126/10 előterjesztette: David Casa (PPE) a Tanácshoz. A Líbia és Svájc közötti vita