Írásbeli kérdés E-006545/11 Nuno Teixeira (PPE) a Bizottság számára. Az európai műholdas navigációs programokkal (Galileo és Egnos) kapcsolatos új politika