Írásbeli kérdés E-9952/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A Valsan-Valdemar dos Santos vállalat bezárása