A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Iliana Ivanova - Bulgária) Az Európai Parlament 2012. június 13-i határozata Iliana Ivanova a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))