Predmet T-637/14: Rješenje Općeg suda od 13. travnja 2015. – noon Copenhagen protiv OHIM-a – Wurster Diamonds (noon)