Mål C-128/11: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — UsedSoft GmbH mot Oracle International Corp. (Rättsligt skydd för datorprogram — Försäljning av licenser till använda datorprogram som har laddats ned från internet — Direktiv 2009/24/EG — Artiklarna 4.2 och 5.1 — Konsumtion av spridningsrätten — Begreppet ”den som lagligen förvärvat datorprogrammet” )