Zaak C-128/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 juli 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Rechtsbescherming van computerprogramma’s — Verhandeling van gebruikte licenties voor computerprogramma’s door downloaden van internet — Richtlijn 2009/24/EG — Artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1 — Uitputting van distributierecht — Begrip „rechtmatige verkrijger” )